Præsteforeningens blad februar 2017

"Det nye ved Peter Grønlykkes distance til Tidehverv er hans brug af Nietzsches komplementaritetstænkning: Gud og mennesket er ikke modpoler, men kompletterer hinanden" (Helle Theill i Præstf.Blad)