Anmeldelser

"Det mest interessante ved Grønlykkes læsning af Nietzsche er, at han læser ham for opbyggelighedens skyld. Det, der ikke bliver ramt af kritikken, kan der bygges på. Hvilke dele er det så? Det er alt det, der hverken fører til kynisme eller sentimentalitet. Det er ærefrygten for mennesket. Det er den dannelse, som Nietzsche peger på, hvor mennesket skal myndiggøres. Blive overmenneske. Her læser Grønlykke Nietzsche mod Nietzsche. Grønlykke skubber talen om det blonde bestie ud i periferien af Nietzsches menneskeforståelse. Han fjerner også det aristokratiske, for "overmennesker er vi fundmentalt alle sammen, for så vidt vi realiserer vores menneskelighed ved netop at overvinde og danne vores umiddelbare naturgrundlag"(s.69)"

Præsteforeningens Blad juni 2016

 

"Grønlykke anerkender Nietzsches indflydelse på europæisk teologi og kultur, navnlig altså den dialektiske teologi, og mener derfor man må igennem Nietzsches civilisations- og kristendomskritik .......

Et af Grønlykkes kerneargumenter er, at Nietzsche har mere potentiale end den tidehvervske teologi, fordi Nietzsche i det mindste lider af en slags metafysiske abstinenser. Flere af Nietzsches tankefigurer, eksempelvis den nok så berygtede "vilje til magt", er funderet metafysisk. Og da Nietzsche selv som regel praktiserer en afvisning af samme metafysik, må mennesket leve med fantomsmerterne fra den fraværende dimension .... igennem disse smerter kan metafysikken så genopstå, og det er så det fordelagtige ved Nietzsche. Det er slet ikke så dumt, ej heller beklagelsen af kulturens manglende metafysiske fundering."

Anmeldelse Kristeligt Dagblad 6.april 2016